E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Certyfikat WHO ,,Miasto przyjazne starzeniu“ dla Opola

Dla Mieszkańca
certyfikat

Miasto Opole w 2019 r. otrzymało certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ,,Miast przyjaznych starzeniu".

 

zdjęcie

Światowa Sieć „Miast Przyjaznych Starzeniu” skupia miasta różnej wielkości, znajdujące się w różnych częściach świata. Miasta łączy podobne podejście do polityki senioralnej – realizują szeroko rozumiane działania, mające na celu podniesienie jakości życia Seniorów. Członkostwo w ,,sieci" to przede wszystkim wiele korzyści dla miasta. Pozwala połączyć się z globalną siecią ekspertów miast przyjaznych starzeniu się, w tym najwyższych urzędników, menedżerów, jak i samych osób starszych.

Członkostwo w sieci jest formą docenienia przez WHO miast i ich dotychczasowych działań w obszarze polityki senioralnej, a przez umożliwienie wymiany dobrych praktyk - realizowanych na rzecz poprawy jakości życia seniorów - także i motywacją do kontynuowania działań. W 2007 roku ukazał się przewodnik Miast Przyjaznych Starzeniu (Global Age-friendly Cities: A Guide). Zostały w nim wskazane obszary, które według samych seniorów wymagają zmian, by udoskonalić w miastach proces aktywnego starzenia się społeczeństw . Wyróżniono osiem obszarów związanych z życiem w mieście przyjaznym starzeniu się - należą do nich: transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja społeczna i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne, przestrzenie publiczne i budynki.

Wśród dobrych praktyk, które zostały docenione przez światowych ekspertów WHO znalazły się:
-  wprowadzenie Karty ,,Opolski Senior";
-  utworzenie Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu";
-  utworzenie Strony Internetowej dedykowanej seniorom: www.seniorwopolu.pl
- powstanie programu dedykowanego osobom starszym (Program Polityki Senioralnej Miasta Opola na   lata 2018-2022 „Opole Seniorom”);
-  utworzenie Rady Seniorów Miasta Opola;
-  działania kulturalne dedykowane seniorom m.in. Opolskie Dni Seniora; Andrzejkowy Bal Seniora, Bal na Dzień Babci i Dziadka, Wybory Miss i Mistera 60+"
-  działalność Klubów Seniora;
-  działalność Domów Dziennego Pobytu;
-  działalność Uniwersytetów III Wieku;
-  uruchomienie ,,Telefonu  Życzliwości 60+";
-  wprowadzenie ,,Koperty Życia";
-  powstanie gazety dedykowanej seniorom ,,Senior w Opolu";
-  projekt ,,Kuchnia na kółkach";
-  powstanie Poradni Geriatrycznej;
-  usługa specjalistycznego transport dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu  się;
-  realizacja miejskich programów zdrowotnych skierowanych do osób starszych tj.: program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne, program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie.

Na stronie Internetowej WHO: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/author/opole/ znajduje się profil Miasta Opola, na którym zamieszczane są informacje dot. działań na rzecz seniorów w Mieście Opolu.

 

Certyfikat w załączeniu.

 

Załączniki
Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja