E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

RODO

Dla Mieszkańca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu,  ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl, tel. (+48 77) 45 11 800 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola.

Inspektor ochrony danych:  
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodatum [dot] opole [dot] pl, pod numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w  celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot uprawniony do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 7 dni po wypisaniu się z newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Miasto Opole z siedzibą w Opolu,  ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl, tel. (+48 77) 45 11 800, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Opola, w  celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Opola www.opole.pl/.

W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera (www.opole.pl).

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja