E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu

Dla Mieszkańca
komin

Projekt Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu obejmuje likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Likwidacja źródeł dotyczy budynków użyteczności publicznej o bardzo dużym zasięgu i oddziaływaniu społecznym, tj. budynków Ogrodu Zoologicznego w Opolu (ZOO) oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (USK). Projekt, w części dotyczącej ZOO, przewiduje likwidację centralnej kotłowni węglowej i zastąpienie jej lokalnymi kotłowniami gazowymi zlokalizowanymi na całym terenie ogrodu. Zostanie wybudowany nowy odcinek lokalnej sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków, a także lokalne sieci cieplne. W budynkach ZOO zmodernizowane zostanie również oświetlenie na energooszczędne.

W ramach projektu przewidziano również dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie uzupełniać system ogrzewania, ponieważ zasili elektryczne kotły, a także lampy grzewcze: promienniki podczerwieni i ultravitaluksy. Projekt w części dotyczącej USK przewiduje likwidację źródła ciepła (opalanego węglem kamiennym) oraz podłączenie do sieci gazowej zasilającej projektowany układ kogeneracyjny złożony z 2 silników gazowych. Przedsięwzięcie obejmuje również niezbędne prace termomodernizacyjne w części budynków wchodzących w kompleks obiektu USK, tj. budynek B10 – medycyny sądowej, B11 – budynek patomorfologii, B12 – budynek mikrobiologii, B13 – budynek techniczny, S2 – budynek Stacji Trafo 2. Założona w projekcie likwidacja istniejących źródeł ciepła wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi będzie miała duże znaczenie dla ochrony powietrza, zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Miasta Opole, jak i w całym województwie opolskim. Dodatkowym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Mieście Opole, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem projektu jest również zmniejszenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. W związku z tym, że zanieczyszczenia powietrza w ogromnym stopniu wpływają na stan zdrowia i samopoczucia mieszkańców, likwidacja niskiej emisji i zmniejszenie zanieczyszczeń ma na celu zmniejszenie zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, nowotwory, alergie, chorobę Alzheimera oraz problemy z płodnością czy też negatywny wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu. Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła. Widoczne, pozytywne efekty realizacji projektu, przyczynią się do zwiększenia zainteresowania postawami proekologicznymi mieszkańców i mogą spowodować w efekcie podobne działania finansowane ze środków własnych mieszkańców w ich budynkach.

 

Tytuł projektu: Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.09.2021 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2021-07-01 r. - 2023-05-31 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Ogród Zoologiczny w Opolu

Wartość projektu ogółem: 14 943 671,01 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 14 097 006,28  PLN

Wartość dofinansowania: 8 881 113,95  PLN

 

Logo PRWO

 

Opolskie dla Rodziny logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage