E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola

Dla Mieszkańca
grzejnik

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Opola, na obszarze którego odnotowuje się przekroczenia norm w zakresie stężenia w powietrzu benzo(a)pirenu i pyłów zawieszonych. Celami szczegółowymi projektu są: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do atmosfery z sektora socjalno -bytowego, poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców, a także komfort użytkowania budynków mieszkalnych komunalnych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła. Poprzez likwidację indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie 68 lokali mieszkalnych do sieci ciepłowniczej nastąpi redukcja emisji pyłu PM10 o 1,19 Mg/rok i redukcja emisji CO2 o 216,03 Mg/rok. Przeprowadzenie modernizacji oświetlenia oraz częściowych dociepleń przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Przedmiotem projektu jest likwidacja i modernizacja 68 indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Opola i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej funkcjonującej na terenie miasta. Likwidacja źródeł ciepła dotyczy lokali znajdujących się w następujących 10 budynkach: Grunwaldzka 24, Karpacka 5, Krawiecka 1, Luboszycka 16-16a, Oleska 1, Oleska 82, Oleska 82a, Ozimska 28, Ozimska 61a, Sienkiewicza 2. Ponadto w ramach projektu w każdym z w/w budynków przewidziano wykonanie wymiany oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych. Ponadto w pięciu wybranych budynkach planuje się docieplenie stropodachów/poddaszy, a w jednym również docieplenie przegród zewnętrznych.

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Wartość dofinansowania: 1 755 614,23 zł

Całkowite koszty projektu: 3 367 369,09 zł

Okres realizacji projektu: 2021-07-01 r. - 2022-06-15 r.

 

 

 

logo

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage