E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Pomoc społeczna

Dla Mieszkańca
Osoby trzymające się za dłonie

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 14:30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace – pod nazwą właściwego konkursu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

Tags
Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage