E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych

Dla Mieszkańca
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych

Projekt Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski dotyczy przebudowy dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolskim.

Zakres rzeczowy w Opolu obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem”, w tym: przebudowę dwóch skrzyżowań z DW 423, przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej dł. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi, budowę miejsc postojowych, przebudowę placu manewrowo–postojowego, budowę placów do zawracania – p-poż., budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej, rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowa nowego obiektu w konstrukcji gruntowo – powłokowej, przebudowę przejazdów kolejowych, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i budowa układu separacyjnego z osadnikami, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz hydrantów, przebudowę odcinka sieci gazociągowej, usunięcie kolizji sieciowych, montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

Zakres rzeczowy w Chróścicach (partner projektu Gmina Dobrzeń Wielki) obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej o dł. 1,13 km, w tym:  wykupu gruntów, budowę i przebudowę jezdni, budowę poboczy, oczyszczenia rowu, rewitalizację zieleni, budowę miejsc postojowych, poszerzenie pasa drogowego, korektę łuków skrzyżowań, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego.

Zakres rzeczowy w Tarnowie Opolskim (partner projektu Gmina Tarnów Opolski) obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. św. Jacka o dł. 0,98 km, w tym: budowę i przebudowę jezdni, roboty ziemne, wykopy w gruntach, wykonanie podbudowy, oczyszczenie warstw.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych – terenów inwestycyjnych dla rozwoju regionu oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach w Opolu, Gminie Dobrzeń Wielki oraz Gminie Tarnów Opolski. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych :

  • zwiększenie dostępności transportowej Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • rozbudowę infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego „Metalchem”;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Dobrzeń Wielki poprzez przebudowę ul. Cebuli i ul. Piaskowej;
  • zwiększenie dostępności transportowej terenu inwestycyjnego w Gminie Tarnów Opolski poprzez przebudowę ul. Św. Jacka.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.06.01.00-16-0013/17-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  26.04.2018 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Tarnów Opolski

Wartość projektu ogółem: 43 016 049,44 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 41 191 212,35 PLN, w tym:

Lider Miasto Opole – 38 135 246,93 PLN

Partner Gmina Dobrzeń Wielki – 1 869 418,24 PLN

Partner Gmina Tarnów Opolski – 1 186 547,18 PLN

Wartość dofinansowania: 22 708 768,48 PLN, w tym:

Lider Miasto Opole – 20 468 199,19 PLN

Partner Gmina Dobrzeń Wielki – 1 400 754,38 PLN

Partner Gmina Tarnów Opolski – 839 814,91 PLN

Okres realizacji projektu: 10.11.2016 r. – 30.06.2021 r.

 

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage