E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

E-usługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Dla Mieszkańca
Osoba czytający mapkę

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.

Powiat Opolski w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

Wartość Projektu: Ogółem: 7 997 976,48 zł, w tym środki z : Unii Europejskiej – 6 318 401,42 zł, budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 679 575,06 zł

Okres realizacji: Od 2016r. – do 2020r.

Cele Projektu: Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania:
– Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (CUW), który stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK;
– System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja Projektu: W ramach projektu powstanie:
− 15 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4
– transakcja;
− 13 podmiotów udostępni on-line informacje sektora publicznego;
− 4000 zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego;
− 2 aplikacje oparte na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych;
− 12 udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A);
− 12 podmiotów udostępniających usługi A2A;
− 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerowni;
− 4000 udostępnionych on-line dokumentów;
− 2 uruchomione systemy teleinformatyczne w podmiotach wykonujących zadania publiczne.
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Realizatorzy i Partnerzy w projekcie:

1. Powiat Opolski
kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
tel. 77 5415101, fax. 77 5415103
http: www.powiatopolski.pl; e-mail: starostwoatpowiatopolski [dot] pl
2. Województwo Opolskie
kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 541 64 10; fax. 77 541 64 11
http: www.opolskie.pl; e-mail: umwoatopolskie [dot] pl
3. Powiat Brzeski
kontakt: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. (77) 44 47 900-902; fax. (77) 44 47 903
http: www.brzeg-powiat.pl; e-mail: starostwoatbrzeg-powiat [dot] pl
4. Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
tel. (77) 40 53 660; fax. (77) 40 53 661
http: www.powiatglubczycki.pl; e-mail: starostwoatpowiatglubczycki [dot] pl
5. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn Koźle
tel. (77) 48 33 108; fax. (77) 47 23 295
http: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl;
e-mail: starostwoatpowiat [dot] kedzierzyn-kozle [dot] pl
6. Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. (77) 41 85 218; fax. (77) 41 86 520
http: www.powiatkluczborski.pl; e-mail: starostwoatpowiatkluczborski [dot] pl
7. Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. (77) 40 74 300; fax. (77) 40 74 332
http: www.powiatkrapkowicki.pl; e-mail: starostwoatpowiatkrapkowicki [dot] pl
8. Powiat Namysłowski
Pl. Wolności 12a, 46-100 Namysłów
tel. (77) 41 03 695; fax. (77) 41 03 922
http: www.namyslow.pl; e-mail: starostaatnamyslow [dot] pl
9. Powiat Nyski
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
tel. (77) 40 85 000; fax. (77) 40 85 070
http: www.powiat.nysa.pl; e-mail: starostwoatpowiat [dot] nysa [dot] pl
10. Powiat Oleski
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
tel. (34) 359 78 35; fax. (34) 359 78 45
http: www.powiatoleski.pl; e-mail: starostwoatpowiatoleski [dot] pl
11. Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. (77) 43 81 700; fax. (77) 54 32 215
http: www.powiatprudnicki.pl; e-mail: powiatpratpowiatprudnicki [dot] pl
12. Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 01 700; fax. (77) 44 01 701
http: www.bip.powiatstrzelecki.pl; e-mail: starostwoatpowiatstrzelecki [dot] pl
13. Miasto Opole
ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
tel. (77) 45 11 800; fax. (77) 54 11 322
http: oldopole.umopole.stronazen.pl; e-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl

Koordynator projektu:
Edyta Wenzel-Borkowska
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu

kontakt:
e-mail: ewenzelatpowiatopolski [dot] pl
tel. 077 44 12 335, Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage