E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Ochrona BIO w Mieście Opolu

Dla Mieszkańca
rzeka

Działania informacyjno-edukacyjnych „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.

To partnerski projekt, którego głównym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Przede wszystkim chodzi o uczenie szacunku wobec różnych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych Opola: wysp Bolko, Pasieki i pasa Odry. Ochrona bioróżnorodności jest potrzebą wynikającą przede wszystkim z niskiej świadomości społecznej w zakresie gatunków zagrożonych wyginięciem, np. traszki, zimorodka, wydry, dzięcioła, czy takich roślin jak centurii, wawrzynka. Brak tej świadomości wpływa na to, że gatunki te mogą całkowicie wyginąć, to natomiast zaburzy równowagę ekosystemu i przyniesie negatywne skutki dla człowieka i środowiska, w którym żyje.

Miasto Opole wraz z Partnerem projektu, Gminą Dąbrowa, planuje realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Będą to działanie komplementarne do akcji ogólnopolskich, w które wpisywać się będzie szereg powiązanych ze sobą zadań informacyjno-edukacyjnych.

Planowana jest organizacja i realizacja wielu form edukacyjnych m.in.:

  • warsztaty dla uczniów,
  • lekcje pokazowe oraz zajęcia laboratoryjne,
  • wyjazdy do parków krajobrazowych
  • festyny i konkursy,
  • gra interaktywna,
  • konferencje,
  • działania artystyczne związane z ochroną bioróżnorodności i ekologią, w tym warsztaty teatralne, malarskie, fotograficzne, happeningi.

Realizatorem projektu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu.

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage