E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Dla Mieszkańca
Zgłaszanie nieprawidłowości, biuro, komputer

logotyp

 

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.:
•    Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, POIS.06.01.00-00-0003/16 - Fundusz Spójności,
•    Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 - Fundusz Spójności,
•    Elektromobilne Opole, POIS.06.01.00-00-0069/19 – Fundusz Spójności,
•    Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej, POIS.04.02.00-00-0042/16, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
•    Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu, POIS.02.05.00-00-0004/18 - Fundusz Spójności,
•    Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola, POIS.02.05.00-00-0007/18 – Fundusz Spójności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1.    specjalny adres e-mail: naduzycia [dot] POISatmfipr [dot] gov [dot] pl
2.    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage