E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Przebudowa Hali Sportowej „Okrąglak”

Dla Mieszkańca
Przebudowa Hali Sportowej „Okrąglak”

W dniu 14 sierpnia 2015 roku zawarta została umowa o dofinansowania pomiędzy Miastem Opole, a Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2015/0082/1899/SubA/DIS/S na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Hali Sportowej „Okrąglak” w Opolu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu.

Przewiduje się, iż całkowita wartość inwestycji wyniesie 31 122 233,00 PLN, natomiast dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 7 000 000,00 PLN. Miasto Opole zobowiązuje się wnieść w realizację projektu wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 24 122 233,00 PLN.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie z rozbudową istniejącego obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Przyjęte rozwiązania w zakresie parametrów funkcjonalno-użytkowych spowodują, iż przedmiotowy obiekt będzie odpowiadał aktualnym wymogom związków i federacji sportowych w kwestii organizacji widowisk sportowych w zakresie różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton, itp.), zapewni wysoki standard uczestnictwa widzów w rozgrywanych zawodach sportowych, spełni warunki bhp, ppoż, użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, zapewni energooszczędność, izolacyjność termiczną, jak również swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na teren obiektu. Przeprowadzona przebudowa i rozbudowa obiektu znacząco wpłynie nie tylko na możliwości organizacji wszelkich zawodów sportowych, lecz także przyczyni się w dużym stopniu do rozwoju sportowego środowiska lokalnego i poza lokalnego w odniesieniu m.in. do szkolenia rzeszy zawodników różnych kategorii sportowych i rozwoju klubów sportowych.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących układów wewnętrznych ścianek działowych,
 • zmianę obecnego kształtu areny, nowe układy komunikacji wewnętrznej wraz z nowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie,
 • rozbudowę trybuny o konstrukcji żelbetowej zaprojektowane na 3600 miejsc,
 • rozbudowę obiektu w części frontowej,
 • rozbudowę obiektu o część gastronomiczną ogólnodostępną,
 • zespół pomieszczeń o charakterze sportowym i odnowy biologicznej,
 • zaplecze szatniowe i sanitarne dla całego budynku,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia techniczne,
 • strefy VIP i kibiców,
 • wyposażenie obiektu w instalację sanitarną, elektryczną oraz wentylacje,
 • zagospodarowanie terenu z parkingami, ciągami jezdnymi, pieszymi, terenami zielonymi oraz uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną,
 • wykonanie termomodernizacji obiektu.

Przyjęte w dokumentacji rozwiązania funkcjonalno-użytkowe spowodują, iż aktualna bryła obiektu pozostanie bez zmian, natomiast wnętrze ulegnie zmianie. Rozbiórce ulegną istniejące trybuny wraz z areną i wykonane zostaną nowe elementy konstrukcyjne widowni zmieniające obecny kołowy układ areny na prostokątny wraz z uzyskaniem kondygnacyjnego podziału trybun. Ilość miejsc siedzących zwiększy się do ok. 3600 widzów (obecnie 2500 miejsc siedzących). Wprowadzone zostaną mobilne trybuny umożliwiając tym samym regulacje powierzchni areny sportowej w zależności od rozgrywanej dyscypliny sportowej.

W miejsce zdemontowanych układów wewnętrznych istniejących pomieszczeń zaprojektowano nowe wielofunkcyjne rozwiązania umożliwiające podział obiektu na poszczególne strefy wg poniższego wykazu:

 • arena i trybuny – pow. ok. 2 990,00 m2,
 • strefę administracji obiektu zlokalizowaną w przyziemiu obiektu – powierzchnia ok. 156,00 m2,
 • strefę zawodników – pow. ok. 1 011,00 m2,
 • strefę kibiców – pow. ok. 2 450,00 m2,
 • strefę VIP, mediów i administracji zawodów – pow. ok. 556,00 m2,
 • część gastronomiczną – pow. ok. 157,00 m2.

Remontowany obiekt jest niezbędny dla społeczności lokalnej tzn. klubów sportowych na treningi i rozgrywki oraz dla mieszkańców Opola. Jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek, na rozwój sportu i rekreacji w naszym mieście. Projekt przebudowy zakłada wielofunkcyjność obiektu. Dzięki zastosowaniu kotar, które umożliwią sektorowość tzn. podzielą parkiet na kilka boisk, będzie można równocześnie grać w siatkówkę i na przykład w piłkę ręczną. Pozwoli to na maksymalnie efektywne wykorzystanie obiektu. Nie bez znaczenia jest tutaj także aspekt ekonomiczny. Korzystanie bowiem w jednym czasie z kilku boisk pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania obiektu przy zwiększeniu dochodów z wynajmu. Istotna jest zakładana w projekcie wielofunkcyjność hali, co umożliwi także rodzinne spędzanie czasu. W obiekcie będzie można skorzystać z siłowni, boiska, sauny czy zajęć fitnessu, a adresatami planowanych zajęć będą zarówno dzieci, młodzież, dorośli jak i osoby starsze. Hala po przebudowie zaspokoi więc potrzeby różnych pokoleń lokalnej społeczności w zakresie możliwości spędzania aktywnego wypoczynku. Zakładamy, iż po przeprowadzeniu planowanej inwestycji, będą się w niej odbywać zarówno zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy sportowe o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage