E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dla Mieszkańca
 Dziewczynka zakrywająca ręką ucho

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.
Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 2 marca 2020 roku o godzinie 15:30
Potwierdzenia z Generatora należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Magdalena Ciszewska tel. 77/ 44 61 572

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage