E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc

Dla Mieszkańca
Malowanie, dzieci

Projekt pt. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do publicznych przedszkoli  istniejących i nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym miejsc integracyjnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej: Miasto Opole: Publiczne Przedszkola Nr 23, 25, 26, 37, 51, 59, 61, Gmina Łubniany: Publiczne Przedszkole w Kępie, Gmina Ozimek: Publiczne Przedszkole nr 4, Gmina Walce: Publiczne Przedszkole w Walcach (oddział przedszkolny w Walcach i w Straduni), Publiczne Przedszkole w Brożcu, Gmina Dobrzeń Wielki: Publiczne Przedszkole w Chróścicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kup, Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, Gmina Popielów: Publiczne Przedszkole w Karłowicach, Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach, Gmina Strzeleczki: Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach oddział w Zielinie, Gmina Zdzieszowice: Publiczne przedszkole Nr 2.
W ramach projektu:
- utworzono nowe miejsca wychowania przedszkolnego: miasto Opole 125 miejsc, Gmina Łubniany 20 miejsc, Gmina Ozimek 22 miejsca, Gmina Walce 40 miejsc,
- w okresie od 09.2016 do 06.2018. W sumie 207 miejsc wychowania przedszkolnego;
- rozszerzono oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe (w przedszkolach publicznych Miasta Opola, t.j. nr 23, 25, 26, 37, 51, 59;
- wydłużono godziny pracy przedszkoli: Gmina Walce - o 3 godziny, Gmina Dobrzeń Wielki - o 3 godziny, Gmina Popielów - o 2 godziny, Gmina Strzeleczki - o 2 godziny, Gmina Zdzieszowice - o 1 godzinę;

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego określono główne obszary wsparcia. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez ośrodki wychowania przedszkolnego oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Wszystkie realizowane działania uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem, w tym niepełnosprawnych oraz uwzględniać specyficzne potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat.

 

Tytuł projektu: Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016- 31.10.2018

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Miasto Opole, Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczki, Gmina Zdzieszowice

Całkowite koszty projektu: 1 945 353,00

Wnioskowana kwota wsparcia: 1 653 324,00

 

Europejski Fundusz Społeczny - przedszkola

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage