E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu

Dla Mieszkańca
plastelina, dzieci

Projekt pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu dotyczył utworzenia 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w ramach 2 nowych oddziałów) w przedszkolu nr 55 w Opolu, w tym zaplanowano uruchomienie miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego, wynikającej z liczby dzieci, które powinny być objęte opieką przedszkolną na terenie Miasta Opola, a występującymi deficytami miejsc w tym zakresie. Projekt był odpowiedzią na potrzeby wynikające z diagnozy przeprowadzonej
w publicznym przedszkolu nr 55, zatwierdzonej przez organ prowadzący, odpowiadając tym samym na specyficzne potrzeby placówki. Zakupiono do placówki niezbędne wyposażenie do funkcjonowania nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego: wyposażenie kuchni, szatni, sal, zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek.

 

Tytuł projektu:Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu

Okres realizacji projektu: 2018-07-01 - 2019-10-25

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 612 580,00 PLN

Wnioskowana kwota wsparcia: 520 693,00 PLN

 

Logo PRWO

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage