E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2

Dla Mieszkańca
student

Cel główny projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2 obejmuje wzmocnienie potencjału publicznych szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie woj. opolskiego poprzez doposażenie w nowoczesne odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy wyposażenie pracowni zawodowych, jak również wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji uczniów oraz nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększając tym samym szanse na rynku pracy.
W szkołach zostały przeprowadzone ankiety potrzeb oraz diagnoza, które potwierdziły zasadność objęcia wsparciem poszczególnych placówek. W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb placówek kształcenia oraz sugestii pracodawców, w każdej ze szkół będzie wspierana konkretna branża zawodowa. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: młodzież licealna oraz uczniowie ze szkół zawodowych oraz techników. Łącznie działaniami zostanie objętych minimum 1008 uczniów, z czego 918 osób to uczniowie techników i zespołów szkół zawodowych z terenu województwa opolskiego a 90 osób to uczniowie opolskich liceów ogólnokształcących.
W projekcie wezmą udział trzy szkoły z Opola: Zespół Szkół Elektrycznych im. T Kościuszki, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego.
Główne działania zaplanowane w projekcie to: doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół; organizacja staży i praktyk dla uczniów, budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem; seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i budowy ePortfolio; staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli (20 nauczycieli); organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE (100 uczniów); wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne (200 uczniów); kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (15 nauczycieli); doposażenie pracowni: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej; kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów klas: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej; dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego; studia podyplomowe dla nauczycieli; staże zawodowe dla uczniów opolskich liceów.

 

Nr Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego: 2551/2016

Data podpisania Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego: 29 sierpnia 2016 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: RPO WO 2014-2020

Partner wiodący: Samorząd Województwa Opolskiego, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Partnerzy: Miasto Opole, Politechnika Opolska

Wartość projektu ogółem: 8 801 917,49 PLN (Miasto Opole – 1 176 553,49 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 481 629,86 PLN (Miasto Opole – 1 176 553,49 PLN)

Wartość dofinansowania: 7 901 917,49 PLN (Miasto Opole – 1 065 609,59 PLN)

Okres realizacji projektu: Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Logo EFRR

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage