E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne

Dla Mieszkańca
Piknik w rytmie natury

Głównym celem projektu Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W Opolu w ramach projektu realizowane będą m.in. następujące działania: prelekcje z warsztatami dot. gospodarki odpadami (w placówkach oświatowych, na dziecięcych oddziałach szpitalnych, w klubach seniora); akcja „EkoDrużyny” w szkołach, liczne zajęcia i konkursy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi; festyny ekologiczne; przedstawienia teatralne o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi; kampanie edukacyjno-informujące (m.in. wprowadzenie niebieskiego pojemnika, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, skutki spalania odpadów w domowych piecach); promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni miejskiej poprzez: utworzenie 4 punktów wymiany książek, ustawienie 20 zestawów edukacyjnych z pojemnikami; promocja prawidłowego pozbywania się drobnych elektroodpadów (baterii, żarówek, płyt CD, itp.) poprzez ustawianie kolejnych 8 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów. Działania projektowe kierowane są do odbiorców różnych grup wiekowych, dlatego zachęcamy wszystkich Opolan do czynnego udziału w projekcie.

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0023/17-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.08.2018 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: RPO WO 2014-2020

Partner wiodący: Miasto Opole

Partnerzy: Zakład Komunalny Sp. z o.o., Gmina Turawa, Gmina Turawa

Wartość projektu ogółem: 3 094 768,50 (Miasto Opole – 2 674 846,90 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 940 736,50 (Miasto Opole – 2 534 596,50 PLN)

Wartość dofinansowania: 2 499 626 PLN (Miasto Opole – 2 154 407,02 PLN)

Okres realizacji projektu: od 12.2017 r. do 08.2020 r.

 

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage