E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Dzierżawa

Dla Mieszkańca
kalkulator

Możesz wnioskować o:
a.    odroczenie terminu płatności,
b.    rozłożenie na raty,
c.    umorzenie,
d.    odstąpienie od dochodzenia

 • Wypełnij wniosek na załączonym formularzu. Wypełniając pola postępuj według objaśnień w formularzu.
 • Wnioskujesz o pomoc publiczną w zakresie COVID-19 - wypełnij i dołącz załącznik – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Dołącz dokumenty wymienione w objaśnieniach do wniosku:
  • Sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
  • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej, oraz inne dowody, które mogą udokumentować pogorszoną sytuację ekonomiczną w skutek COVID-19.

Informacje w zakresie ulg w zakresie dzierżawy udzielane są pod numerem telefonu 77 45 11 875, oraz adresem e-mail: wsparcie-dzierzawaatum [dot] opole [dot] pl

Jeżeli dzierżawisz teren na targowisku miejskim informacje i wnioski kieruj na adres e-mail: wsparcie-targowiskaatum [dot] opole [dot] pl
lub Administracja Targowisk Miejskich, 45-067 Opole ul. Targowa 9.
Informacje w zakresie ulg w zakresie dzierżawy terenu targowisk miejskich udzielane są pod numerem telefonu: 77 44 18 144.

Jeżeli dzierżawisz teren miejski od jednostki organizacyjnej Miasta Opola informacje udzielane są przez odpowiednią jednostkę:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu - sekretariatatmosir [dot] opole [dot] pl oraz telefon: 77 45 43 266
 • ZOO Opole - zooatzoo [dot] opole [dot] pl oraz telefon: 77 45 64 267
 • Miejski Zarząd Dróg w Opolu - sekretariatatmzd [dot] opole [dot] pl oraz telefon 77 46 97 400
 • oraz pozostałe jednostki
Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage