E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023

Dla Mieszkańca
Rynek - kamieniczki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r.  Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XXVI/529/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023”.
Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program stanowi kontynuację opracowanego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2016–2019, przyjętego Uchwałą nr XXV/474/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Dokument ma na celu w szczególności:
•    włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
•    uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami przyrody i równowagi ekologicznej,
•    zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
•    wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
•    podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
•    określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuację konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
•    podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, działającymi w Opolu oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, uzyskując pozytywną opinię w dniu 20 maja 2020 r.  
Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym poniżej dokumentem. Mamy nadzieję, że będzie stanowić inspirację dla opolan, właścicieli zabytkowych obiektów oraz dla organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnie z nami wielu ważnych projektów i inicjatyw służących zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Opola.

 

Tags
Kontaktdaten
Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 421 / 422 / 434 / 451 / 452
Lage