E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła

Dla Mieszkańca
Panorama Opola

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta.

Zanieczyszczenie powietrza jest coraz większym problemem w Europie. Na terenie Miasta Opola najważniejsze kwestie, z którymi musimy się uporać to:
- duża emisja zanieczyszczeń, której powodem są niskiej jakości kotły węglowe,
- zły stan techniczny urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych,
- niska jakość stosowanych paliw.

Z uwagi na zły stan powietrza zarówno w mieście Opolu  jak i w całym województwie wprowadzono szereg działań naprawczych, m.in. rozpoczęto realizację projektu „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”.

W ramach projektu mieszkańcy Opola będą mogli  zlikwidować lub wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie działań modernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii końcowej, a także redukcję gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających. Realizacja działań projektowych przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Opola dzięki inwestycji w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać dotację celową na :
- wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (budynki jednorodzinne)  oraz we wspólnotach mieszkaniowych (budynki wielorodzinne) na źródła ciepła bardziej ekologiczne,
- likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

 

Numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.05.05.00-16-0018/19

Działanie: 5.5 Ochrona powietrza

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Wartość projektu ogółem: 4 172 123,37 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 172 123,37 PLN

Wartość dofinansowania: 1 418 521,94 PLN

Procentowy poziom wsparcia: 34 % (max poziom dofinansowania)

Okres realizacji projektu: 02.12.2019 r. – 30.11.2021 r.

 

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage