E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

O dzielnicach

Dla Mieszkańca
O dzielnicach

Dzielnica to jednostka pomocnicza Miasta. Organami Dzielnicy są:
•    Rada - organ uchwałodawczy Dzielnicy;
•    Zarząd - organ wykonawczy Dzielnicy.
Rada składa się z piętnastu członków. Do jej zadań należą m. in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej, wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.
Kadencja Rady trwa pięć lat.
Do zakresu zadań Dzielnicy należą zadania publiczne dotyczące bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służące zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców oraz poprawie warunków ich życia, w tym:
•    działalność na rzecz promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju aktywności mieszkańców i partycypacji społecznej na obszarze Dzielnicy oraz organizacji i funkcjonowania Dzielnicy;
•    integracja mieszkańców Dzielnicy;
•    zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkania;
•    zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy;
•    uczestniczenie w stanowieniu prawa miejscowego oraz innych uchwał Rady Miasta, w tym wszelkich programów, strategii, polityk, dotyczących obszaru Dzielnicy;
•    planowanie zadań i różnych projektów realizowanych dla Dzielnicy.
Wśród partnerów lokalnych znajdują się szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe w tym: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Caritas, a także parafie, domy kultury, stowarzyszenia.
 

Tags
Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage