E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Dawne Opole – rewaloryzacja dawnego Zamku Górnego

Dla Mieszkańca
Zamek Górny

Przedmiotem projektu pn. Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic była rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego położonych na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego Zamku Górnego w Opolu. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały przywrócone ich wartości użytkowe, poprawił się ich stan techniczny oraz umożliwiono korzystanie z nich mieszkańcom i turystom. W wyniku realizacji inwestycji w przebudowanych pomieszczeniach powstało miejsce na ekspozycję dziedzictwa kulturowego dotyczącego obszaru objętego projektem. Ponadto w ramach projektu zagospodarowano teren wokół Zamku Górnego i wyeksponowano dawną fosę obronną.

Na projekt składały się następujące zadania:
- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bramy Zamku Górnego i Budynku Fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Opolczyka.
- Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Opolczyka na cele rekreacyjne.
- Remont schodów łączących Mały Rynek z Pl. Kopernika w Opolu.
- Remont placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Pl. Kopernika w Opolu.
- Naprawa elewacji Budynku Głównego i Budynku nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Wszystkie przewidziane w ramach projektu zadania w sposób kompleksowy zrewaloryzowały obiekty dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego całkowicie odnawiając przestrzeń tego fragmentu historycznego centrum Opola.

Celem głównym projektu była rewitalizacja i szersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na obszarze wzgórza zamkowego w Opolu oraz poprawa oferty kulturalnej i turystycznej miasta.

Cele ogólne projektu można określić jako:
- Przywrócenie funkcji kulturalnej zaniedbanym obiektom zabytkowego wzgórza zamkowego.
- Zagospodarowanie terenu wzgórza zamkowego wokół obiektów dziedzictwa kulturowego.
- Stymulacja rozwoju kulturalnego regionu (organizacja imprez, wystaw, stałych i czasowych ekspozycji).
- Poprawa estetyki obiektów zlokalizowanych w ścisłym centrum Miasta.
- Poprawa atrakcyjności kulturalno-społecznej Opola.
- Poprawa informacji o przedsięwzięciach kulturalnych, zwiększająca wiedzę potencjalnych turystów o ofercie miasta i Aglomeracji Opolskiej.

Renowacja Wzgórza Zamkowego zwróciła społeczności miasta znak jej tożsamości historycznej. Realizacja projektu nie tylko nadała Wzgórzu Zamkowemu nowe funkcje, ale również przywróciła dawne. Obszar zyskał nową wartość pod względem walorów estetycznych, stał się bezpieczną, atrakcyjną i dobrze funkcjonującą przestrzenią publiczną umożliwiającą mieszkańcom miasta wypoczynek przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywek o charakterze kulturalnym.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.03-16-0008/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.12.2016 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Archiwum Państwowe w Opolu
Wartość projektu ogółem: 7 450 900,16 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 319 145,34 PLN
Wartość dofinansowania: 2 499 644,57 PLN
Okres realizacji projektu: 02.10.2016 r. – 30.12.2018 r.

 

 

Logo UE

 

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage