E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w ZOO

Dla Mieszkańca
Kraska

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w ZOO w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Miasto Opole wraz z Ogrodem Zoologicznym w Opolu oraz w Partnerstwie z Gminą Dąbrowa i Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie zrealizowało projekt pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.  

Głównym celem projektu była ochrona ex situ 13 gatunków zwierząt i roślin:
- kraski,
- podgorzałki,
- bataliona,
- kulona,
- hełmiatki,
- ohara,
- bernikli białolicej,
- pijawki lekarskiej,
- żółwia greckiego,
- żółwia mauretańskiego,
- szczeżui wielkiej,
- kotewki orzech wodny,
- salwinii pływającej.

W ramach projektu zaadaptowano i dostosowano istniejącą szklarnię do potrzeb ochrony ex situ oraz przyszłej reintrodukcji ww. gatunków. Po przebudowie w szklarni znalazły schronienie rośliny i zwierzęta pozyskane od partnerów posiadających w swych zasobach przedstawicieli zagrożonych gatunków.

W celu promowania wiedzy o zagrożonych wyginięciem roślinach i zwierzętach, a także zwrócenia uwagi na konieczność ich ochrony zrealizowano również działania o charakterze nieinfastrukturalnym: wydarzenia promocyjne, spotkania, publikacje, cykl filmów o gatunkach zagrożonych, itp.  

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-013/15-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.12.2015 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: Gmina Dąbrowa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Wartość projektu ogółem: 5 995 899,54 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 987 401,77 PLN
Wartość dofinansowania: 3 989 422,67 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2015 r. – 31.12.2018 r.

 

 

Logo UE

 

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage