E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I

Dla Mieszkańca
Dzielnica Zaodrze

Projekt Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I swoim zakresem przedmiotowym objął głęboką, kompleksową modernizację energetyczną segmentu E obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Koszyka 21 - na terenie Aglomeracji Opolskiej. Stanowił odrębne przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które dało początek całościowemu procesowi modernizacji obiektu składającego się z 7 segmentów.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,  służącego edukacji w ramach obiektu PSP nr 14. Z uwagi na funkcję społeczną budynku, poprawa jego efektywności energetycznej oddziałuje na szerokie grono odbiorców w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Realizacja projektu przyniosła korzyści:
- finansowe związane z oszczędnością zużycia energii i idące za tym zmniejszenie wydatków publicznych,
- środowiskowe dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ich wpływu na zdrowie mieszkańców Miasta,
- społeczne odnoszące się do jakości infrastruktury edukacyjnej w mieście i warunków korzystania z niej.

Prowadzone działania termomodernizacyjne miały, ze względu na swoją kompleksowość, charakter głębokiej modernizacji energetycznej obejmującej następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. jako element modernizacji energetycznej budynku oraz modernizację instalacji elektrycznej (oświetlenia). Dodatkowo utworzono „żywą zieloną ścianę”.

W wyniku realizacji projektu o 48,53% (średnio) zmniejszy się emisja szkodliwych substancji (w tym CO2 o 45,47%) oraz zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej dla obiektu. Stopień poprawy efektywności energetycznej dla energii końcowej w projekcie wyniesie 47,36%.

Przedsięwzięcie w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Aglomeracji przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Aglomeracji. Realizacja projektu poprzez działania termomodernizacyjne prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku publicznego wpłynęła na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędność kosztów energii oraz poprawę jakości infrastruktury i komfortu korzystania z niej.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0013/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.12.2018 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu:
Wartość projektu ogółem: 1 690 574,88 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 690 574,88 PLN
Wartość dofinansowania: 1 199 927,20 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.
 

logo

 

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage