E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

O konkursie

Dla Mieszkańca
O konkursie

Zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Kandydatury do konkursu im. Jana Całki można zgłaszać w następujących kategoriach:

- „Lider Społeczny Roku” – nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
- „Pożytek Roku” – nagroda dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola.

Kandydatury do konkursu mogą zgłosić:

1. instytucje,
2. rady dzielnic,
3. organizacje pozarządowe,
4. co najmniej 10 mieszkańców.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Zgłoszenie kandydatury następuje:

1) w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
lub
2) w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl, a następnie oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.
 

 

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage