E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Inicjatywa Lokalna na 2021 rok – rozstrzygnięcie wniosków

Dla Mieszkańca
grafina inicjatywa

W ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej, mieszkańcy Opola złożyli 11 wniosków na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
3) ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2021 roku następujących inicjatyw lokalnych:

Nr wniosku Tytuł wniosku Kwota w zł Liczba punktów
1/21

 Łazienka przyjazna uczniom

10 000 41
4/21 "ZIELONO MI - rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie" 10 000 60
6/21 Wyposażenie terenu gminnego
w infrastrukturę dla psów służącą utrzymaniu czystości
10 000 48
7/21 Ostroga - miejscem rodzinnej rekreacji 9 200 65
9/21 Bossanova z seniorami 10 000 53
10/21 Nordic walking dla seniorów
 
10 000 54
11/21 W tańcu i śpiewaniu zintegrowani – zajęcia kulturalne dla seniora 10 000 56

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2021 roku, po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, czy też świadczenia pieniężne. Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku. Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage