E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Pula środków rezerwowych z Budżetu Obywatelskiego rozdysponowana

Dla Mieszkańca
baner

W wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola pozostała kwota 1 868 000 zł tworząca tzw. pulę środków rezerwowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego, o przeznaczeniu tej kwoty decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Wsłuchując się w prezentowane opinie członków Zespołu BO, jak również uwzględniając wyniki głosowania oraz wysokość środków dedykowanych VII edycji Budżetu Obywatelskiego, decyzją Prezydenta Miasta Opola, środki rezerwowe w wysokości 1 868 000 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

 

Nr projektu

Tytuł

Kwota

Liczba głosów

Kategoria

46/21

Ścieżki rowerowe

1 000 000 zł

980

OGÓLNOMIEJSKIE

Skrócony opis projektu:

Budowa dróg rowerowych na brakujących odcinkach łącząc istniejące ścieżki rowerowe w spójny system dróg rowerowych.

 

Nr projektu

Tytuł

Kwota

Liczba głosów

Kategoria

77/21

"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

250 000 zł

591

OGÓLNOMIEJSKIE

Skrócony opis projektu:

Montaż odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie wody deszczowej w utrzymaniu i eksploatacji budynku. Celem projektu "Podaj łapę" jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu (schroniska) projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykorzystania wody deszczowej, która będzie wykorzystana do celów sanitarnych (utrzymanie obiektu w czystości).

 

Nr projektu

Tytuł

Kwota

Liczba głosów

Kategoria

89/21

Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka

618 000 zł

580

OGÓLNOMIEJSKIE

Skrócony opis projektu:

Rozpoczęcie modernizacji istniejącego ciągu pieszo-rowerowego od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania Wrocławska-Partyzancka, wyznaczenie i opracowanie planu powstania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wrocławskiej od stacji BP do ronda Kuklińskiego i połączenie jej z istniejącą ścieżką rowerową i chodnikiem.

Uwagi:

Mając na względzie ustaloną wysokość środków dedykowanych VII edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt „Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka” nie może zostać zrealizowany w pełnej wnioskowanej kwocie 1 000 000 zł. Zostanie pomniejszony zakres realizacji zadania do kwoty 618 000 zł.

 

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage