E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Wyniki konkursu: Pomoc społeczna (posiłki i usługi opiekuńcze)

Dla Mieszkańca
dłoń

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej umożliwiającą realizację działań polegających na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 

Wyniki konkursu w załączniku. Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Agnieszka Malinowska
e-mail: agnieszka [dot] malinowskaatum [dot] opole [dot] pl

Załącznik:
Wyniki konkursu

Zubehör
Tags
Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage