E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja

Dla Mieszkańca
tablet

Projekt „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja” realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 - Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.2 - Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Projekt zakłada realizację wsparcia dla uczniów z 7 szkół zawodowych z Miasta Opola w zakresie wyposażenia uczniów szkół w dodatkowe kompetencje zawodowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy z uwzględnieniem listy zawodów deficytowych. Projekt obowiązkowo zakłada, że co najmniej 70% wszystkich uczestników projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowią uczniowie, którzy wezmą udział w stażach uczniowskich u pracodawców lub przedsiębiorców (379 uczniów).

Dodatkowo uczniowie szkół zawodowych wezmą udział w zajęciach rozwijających i podnoszących kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne na rynku pracy tj. w kursach zawodowych (m.in. prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii T, kurs spawania metodą MAG i TIG, kurs operatora wózków widłowych, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs SEP, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs obsługi programów graficznych, kurs Exel MOS i Exel dla logistyków i handlowców, kurs projektowania sieci logistycznych Anylogic, kurs małej księgowości i obsługi programów księgowych itp.) oraz zajęciach szkolnych w ramach kół (m.in. z tematyki sieci komputerowej i akademia CISCO, programowanie sterowników, telekomunikacji, fotowoltaiki, kreatywnej aranżacji wnętrz, budownictwa energooszczędnego itp.). W kursach zawodowych i zajęciach dodatkowych weźmie udział 300 uczniów z 7 szkół zawodowych.

W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostanie utworzonych/doposażonych 7 pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych: pracownia zarządzania nieruchomościami w budownictwie, pracownia fryzjerska i Barber Shop, pracownia zarządzania kolorem, pracownia robotyki, pracownia sieci komputerowe CCNA, pracownia transportu drogowego – e – Transport, pracownia odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika.

Wsparciem zostanie również objętych 14 nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Zaplanowano dla nich udział w kursach zawodowych lub studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych (bony edukacyjne).

 

Tytuł projektu: Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

Wartość dofinansowania: 4 029 737,30 zł (w tym ze środków europejskich: 3 805 863,01 zł)

Całkowite koszty projektu: 4 477 485,90 zł

 

 

logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage