E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Statut

Dla Mieszkańca
Otwarta książka i okulatry

Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu.

Celem Rady jest:

  1. kształtowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności obywatelskiej;
  2. promowanie idei społeczeństwa demokratycznego oraz partycypacji młodzieży w procesach demokratycznych;
  3. wdrożenie ludzi młodych do samorządności poprzez włączenie się do działań  samorządowych;
  4. współpraca młodzieży z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży, a także innymi instytucjami;
  5. reprezentowanie potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji;
  6. postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży;
  7. promowanie wśród młodzieży kultury oraz sportu;
  8. budowanie świadomości młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
  9. promowanie idei otwartości, wzajemnego szacunku oraz równego traktowania;
  10. aktywizacja młodzieży poprzez inicjowanie działań aktywizacyjnych i partycypacyjnych.
Kontaktdaten
Biuro Rady Miasta
ul. Rynek 1A
45-015
77 45 11 892
urzad [at] um.opole.pl
Lage