E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Regulamin dotacji dla NGO

Dla Mieszkańca
Notes, długopis

Z dniem 1 marca 2021 roku wszedł w życie nowy Regulamin dotacji na realizację zadań w obszarze pożytku publicznego (Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050. 79.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2021r.).

Nowy Regulamin dotacji obejmuje także zadania realizowane przez Wydział Sportu z zakresu:

Priorytet XV: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Cel: Rozwój fizyczny społeczności lokalnej oraz propagowanie prozdrowotnego trybu życia
Działanie: Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oferty na realizację tego celu należy składać w Generatorze Wniosków.

Wprowadzono również kilka zmian porządkujących w procedurze przyznawania dotacji na realizację zadań z pożytku publicznego, spośród których podajemy najważniejsze:

1. Regulamin konkursów został przekształcony w Regulamin dotacji, obejmuje zatem zasady procedowania nie tylko w trybie konkursowym ale również w ofertach składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty (art. 19a ustawy o pożytku).
2. Doprecyzowano schemat działania w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, w takiej sytuacji to Prezydent decyduje, czy ponownie będzie ogłaszany konkurs, czy środki będą możliwe do pozyskania w trybie małych grantów.
3. Dodano rozwiązania dotyczące możliwości składania skanów potwierdzeń złożonych ofert lub sprawozdań w sytuacjach kryzysowych.
4. Usunięto możliwość wprowadzania zastępców członków komisji konkursowych (poprzedni zapis nie sprawdził się w praktyce).
5. Wprowadzono pojęcie listy rankingowej w procesie oceny ofert przez komisję konkursową.
6. Uproszczono kryteria oceny merytorycznej.
7. Zweryfikowano zasady zmian umów, m.in. wyeliminowano możliwość zmian rezultatów w czasie trwania umowy. Zmiana rezultatów, zwłaszcza ich wielkości wiąże się ze zmniejszeniem dotacji.
8. Regulamin dotacji nie obejmuje zapisów, które są częścią wzoru umowy. Z tych treści powstanie mini poradnik dla NGO połączony ze zbiorem FAQ - najczęściej zadawanymi pytaniami w ramach współpracy finansowej z Urzędem Miasta Opola.

 

 

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage