E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Półkolonie 2021- zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach MPPiRPA

Dla Mieszkańca
bieżnia

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 28 maja 2021 roku o godzinie 14:00

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie w Ratuszu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole do dnia 28 maja 2021 roku do godz. 14:00.  

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Sportu codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

szczegółowe informacje o konkursie: www.bip.um.opole.pl

 

 

Kontaktdaten
Wydział Sportu
ul. Piastowska 17 (6 piętro)
45-081 Opole
77 44 55 930 / 931 / 932
Lage