E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Działalnoścć wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej

Dla Mieszkańca
Ul. Krakowska

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 14:30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace.

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres: psatum [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Tags
Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage