E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu

Dla Mieszkańca
Zamek Górny, fot. J. Małkowski

Projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałanie 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Projekt zakłada zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu oraz realizację działań edukacyjnych i informacyjnych. Planowane do zakupu elementy wyposażenia Zamku przybliżać będą historię i legendy związane z obiektem i umożliwią podniesienie atrakcyjności oferty świadczonej obecnie przez obiekt. Integralnym elementem projektu są działania edukacyjno - informacyjne zaplanowane do realizacji łącznie z partnerem projektu tj. Uniwersytetem Opolskim. 

Działania edukacyjno – informacyjne przewidziane w projekcie:
-  opracowanie filmu promującego Zamek Górny w Opolu,
-  przygotowanie wirtualnego spaceru po Zamku,
-  opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych o Zamku,
-  wydanie zbioru legend o Zamku,
-  przygotowanie do druku i druk książki poświęconej Zamkowi Górnemu,
-  przygotowanie i wystawienie rekonstrukcji historycznej dotyczącej życia codziennego na Zamku Górnym w Opolu w czasach Władysława Opolczyka,
- przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji i warsztatów dotyczących historii Zamku oraz fortyfikacji i rycerstwa średniowiecznego,
-  opracowanie i wydanie gry planszowej o tematyce historycznej,
-  opracowanie Questingu (gry miejskiej) opartej na odkrywaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego,
-  opracowanie Quizu historycznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i uatrakcyjnienie oferty zabytkowego obiektu Zamku Górnego w Opolu. Cele szczegółowe projektu to:
-  uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta, 
-  wzrost poczucia wśród mieszkańców Opola świadomości zamieszkania w miejscu o dużym znaczeniu historycznym dla kraju,
-  promocja miasta Opole dzięki działaniom informacyjno – edukacyjnym zaplanowanym w ramach projektu. 

Po realizacji przedsięwzięcia mieszkańcom i turystom odwiedzającym Opole udostępnione zostaną zmodernizowane (wzbogacone o wyposażenie) przestrzenie średniowiecznej bramy Zamku Górnego. Obiekt będzie stanowił lepszą i pełniejszą atrakcję turystyczną stolicy regionu. Projekt znacząco wzbogaci ofertą kulturalną miasta i Aglomeracji Opolskiej, poprawi jej jakość oraz spowoduje wzrost potencjału turystycznego. W wyniku realizacji projektu zwiększy się udział mieszkańców w rozwoju kultury oraz aktywność środowisk twórczych. 

Okres realizacji projektu: 15.05.2020 r. – 15.06.2022 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Europejskiego 
Wnioskodawca: Miasto Opole
Realizator projektu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Partner projektu: Uniwersytet Opolski
Wartość dofinansowania: 250 710,40 zł 
Całkowite koszty projektu: 313 584,00 zł
 

 

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage