E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - II edycja

Dla Mieszkańca
szkoła

Projekt skierowany jest do uczniów techników i uczniów szkół branżowych I i II stopnia tj. dla grupy 428 uczniów z 7 szkół zawodowych Opola tj. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki Zespołu Szkół Mechanicznych Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica Wsparciem projektu zostanie również objęte Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ). Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości opolskiego kształcenia zawodowego uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych. Dodatkowo w ramach projektu nastąpi silniejsze powiązanie szkół z rynkiem pracy poprzez programy staży uczniowskich oraz realizację kursów i zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zostaną utworzone/zmodernizowane i wyposażone pracownie dydaktyczne odzwierciedlające warunki rzeczywiste dla zawodów (i nowych specjalności w ramach innowacji pedagogicznych w zawodach): technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, monter stolarki budowlanej, murarz-tynkarz, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W pozostałych zawodach: technik automatyk/automatyk, technik elektronik, technik ochrony środowiska, technik mechatronik, elektryk realizowane będą kursy/zajęcia dla uczniów tych szkół.
Cel projektu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców/rynku pracy na konkretne specjalności i zawody deficytowe na krajowym rynku pracy.

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.02.01-16-0004/19

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.07.2020r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: RPO WO 2014-2020

Wnioskodawca: Miasto Opole

Partnerzy: Gmina Turawa, Gmina Komprachcice

Wartość projektu ogółem: 4 240 252,40

Wartość dofinansowania: 3 816 227,16

Okres realizacji projektu: od 2020-06-01 do 2023-07-31

 

 

 

logo

 

logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage