E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym

Dla Mieszkańca
kosz

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno – edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gminy Turawa, Gminy Komprachcice oraz całego regionu. Działania projektu nakierowane będą na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz prawidłowej ich segregacji i recyclingu. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Gmina Turawa i Gmina Komprachcice. W realizację projektu włączone będzie również Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu jako operator części działań. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania. Miasto Opole: rozbudowa i prowadzenie aplikacji mobilnej poświęconej gospodarce odpadami (wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych);  konkursy dotyczące gospodarki odpadami; festyn ekologiczny; edukacja pracowników samorządowych; punkty wymiany książek/rzeczy oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów; promocja gospodarki o obiegu zamkniętym;  piknik ekologiczny "Opole w rytmie natury”; warsztaty dla nauczycieli wraz z konferencjami;  warsztaty dot. gospodarki o obiegu zamkniętym dla przedszkolaków i uczniów. Gmina Komprachcice: promocja zbierania plastikowych nakrętek; konkursy dotyczące gospodarki odpadami; ekoakcja - piknik w plenerze. Gmina Turawa: promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich; promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej; kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach.

 

baner

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0002/20

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.05.2021r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: RPO WO 2014-2020

Partner wiodący: Miasto Opole

Partnerzy: Gmina Turawa, Gmina Komprachcice

Wartość projektu ogółem: 1 899 053,26 (Miasto Opole – 1 596 381,26 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 883 053,26 (Miasto Opole – 1 580 381,26 PLN)

Wartość dofinansowania: 1 505 501,07 (Miasto Opole – 1 263 514,81 PLN)

Okres realizacji projektu: od 04.10.2020r. do 30.12.2022r.

 

 

 

 

logo

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage