opiekun[0]

Oferta pozakonkursowa: Asystent osobisty OzN w Opolu 2

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Fundację Flexi Mind na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. Asystent osobisty OzN w Opolu 2.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 28.09.2021 r. poprzez:

- wysłanie na adres e-mail: psat[1]um [dot] opole [dot] pl,
- przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole z dopiskiem: Uwagi do oferty: Asystent osobisty OzN w Opolu 2,
- osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-015 Opole.

 

 

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Zubehör
pdf Oferta
Tags
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/10680

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/help-164755_1280.jpg?itok=hh8V9pj2
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif