Przebojowy weekend[0]

Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu

Dla Mieszkańca

Głównym celem projektu „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” było wzmocnienie sieci współpracy instytucji administracji publicznych odpowiedzialnych za promocję regionu i wzmocnienie ruchu turystycznego, w szczególności pomiędzy Miastem Opole, a Miastem Bruntal przy wykorzystaniu potencjału kulturowego i naturalnego obu obszarów. Ponadto celem było także wzmacnianie więzi pomiędzy instytucjami publicznymi i mieszkańcami obu miast a także sektorem społecznym i gospodarczym związanym z rozwojem i promocją turystyki, do którego należą m.in. blogerzy i inni aktywiści społeczni oraz organizacje działające w zakresie promocji turystyki.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Wizyty 3 blogerów podróżniczych w Opolu i Bruntalu i opisanie atrakcji turystycznych tych miast w trzech głównych z punktu widzenia turystyki aspektach: turystyki rowerowej, historycznej i rodzinnej. Do współpracy zostali zaproszeni blogerzy. Przygotowane przez nich artykuły wraz z fotografiami zostały opublikowane na prowadzonych przez nich blogach i rozpowszechnione na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram w polskiej i czeskiej wersji językowej.
2. Publikacja artykułów blogerskich w formie dwujęzycznego wydawnictwa (język polski i czeski) pn. „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu”. Folder został przygotowany w oparciu o artykuły przygotowane przez blogerów podróżniczych. W publikacji znalazły się propozycje co warto zobaczyć w Opolu i Bruntalu oraz jak zaplanować udany weekend w tych miastach. Opracowanie było kolportowane m.in. wśród punktów informacji turystycznej Opola, Bruntala i innych miast oraz na imprezach o charakterze promocyjnym.
3. Spotkanie on-line w maju 2020 r. w Opolu, w którym udział wzięli przedstawiciele współpracujących w ramach projektu samorządów Opola i Bruntala, blogerzy podróżniczy zaangażowani w jego realizację, reprezentanci podmiotów i organizacji działających w sferze turystyki oraz mieszkańcy obu miast partnerskich. Blogerzy zachęcali do aktywnego spędzania czasu zarówno w Opolu jak i Bruntalu. Zwracali uwagę na walory turystyczne obu miast partnerskich, promowali turystykę lokalną na pograniczu polsko-czeskim.

Ponadto w maju 2021 r. w Opolu zostało zorganizowane spotkanie autorskie z pisarzem znanym z propagowania kultury czeskiej, w tym kultury i dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Opola, dodatkowo spotkanie było transmitowane on-line. Wydarzenie z udziałem popularnego pisarza wzmocniło efekt promocyjny projektu i tym samym jego oddziaływanie. 

W szczególności projekt skierowany był do trzech sektorów turystów: turystów skoncentrowanych na trasach rowerowych, na zabytkach regionu oraz na atrakcjach dostępnych dla rodzin z dziećmi. Pomysły przedstawione przez blogerów mają na celu zachęcać do podróżowania po najciekawszych zabytkach miast partnerskich, zapraszać do aktywnego wypoczynku na rowerze i ukazać rodzinną stronę Opola i Bruntala. 

Dzięki realizacji projektu zacieśniła się współpraca między Opolem i Bruntalem. Projekt zwiększył aktywność obu gmin partnerskich w zakresie współdziałania na rzecz promocji potencjału turystycznego regionu. 
Poniżej znajdują się linki do relacji, która została przygotowana w języku polskim i czeskim:

- w zakresie lokalnych zabytków:
www.ruszajwdroge.pl/2020/08/ruszaj-do-Opola-odkryj-ciekawe-miejsca-atrakcje
www.ruszajwdroge.pl/2020/09/czeski-Bruntal-atrakcje-warto-zobaczyc

- w zakresie miejsc przyjaznych do odwiedzenia przez rodziny z dziećmi:
www.wszedobylscy.com/opole-z-dzieckiem
www.wszedobylscy.com/bruntal-ciekawe-miejsca

- w zakresie możliwości turystyki rowerowej:
www.kolemsietoczy.pl/opole-rowerem-zielone-tereny
www.kolemsietoczy.pl/pradziad-podjazd-rower-bruntal-jesioniki
 

Nr umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002189

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.03.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Lider projektu: Miasto Opole

Partner projektu: Miasto Bruntal

Wartość projektu ogółem: 23 529,42 Euro 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 23 529,42 Euro

Wartość dofinansowania: 21 176,47 Euro

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.08.2021 r.

 

logo [1]

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
UE
programy unijne
Fundusze europejskie
blogerzy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/10844

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/Przebojowe%20Opole_1.jpg?h=ea587b6f&itok=SI3i4HXR
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/logo_3.png