Marsz Mikołajów Opole zdjęcie[0]

Oferta pozakonkursowa: Marsz Mikołajów Opole 2021

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Opolska Pozytywka na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pn. Marsz Mikołajów Opole 2021.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ww. oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 16 listopada 2021 r. poprzez:

1)  wysłanie na adres e-mail: bpat[1]um [dot] opole [dot] pl;
2)  przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45 – 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: Marsz Mikołajów Opole 2021;
3)  osobiste dostarczenie do Wydziału Promocji, Opole ul. Koraszewskiego 7-9.

Kontaktdaten
Wydział Promocji
ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
bp [at] um.opole.pl
Lage
Zubehör
pdf Oferta
Tags
Oferta pozakonkursowa
promocja
Marsz Mikołajów Opole

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/11571

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_image/2021-11/Fot.%20P.%20Szpala%20%281%29.jpg?h=b9715f76&itok=v0YzR7nz
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif