Panorama[0]

Wyniki konkursu: Prowadzenie DPS w latach 2022 - 2024

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Prowadzenie w latach 2022 – 2024 domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

 

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:

Agnieszka Malinowska
tel. 77 44 35 778
e-mail: agnieszka [dot] malinowskaat[1]um [dot] opole [dot] pl

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Zubehör
Tags
NGO
Konkurs
wyniki

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/12063

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Opole-zdj%C4%99cie.jpg?itok=QokX3zFy
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif