Grafika[0]

Konkurs ofert: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  w roku 2022 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 20 kwietnia 2022  roku o godzinie 15:30.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.
Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngoat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Przemysław Parkitny  tel. 77 44 61 574;
Przemysław [dot] Parkitnyat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

Szczegóły konkursu w załączniku.

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage
Tags
NGO
konkursy

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/14240

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/grafika_14.jpg?itok=pHSLw_YZ
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [3] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif