Osoba pisząca na kartce[0]

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2019 rok

Dla Mieszkańca
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Opola z realizacji Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2019.
To kolejny obfity rok nie tylko pod względem zwiększającej się kwoty finansowej przeznaczonej na współpracę, ale też rosnącego zaangażowania organizacji pozarządowych w życie mieszkańców i rozwój obywatelski Opola. Wzajemna współpraca staje się coraz bardziej efektywna i przemyślana. Dobra praktyka, a jednocześnie jedna z form współpracy pozafinansowej, sprawiają że wzajemne informowanie się o planach i podejmowanych inicjatywach jest nieodłącznym elementem współpracy miasta z organizacjami.
Znacząca część priorytetowych zadań miejskich jest organizowana przez organizacje pozarządowe. Liderzy społeczni działają blisko mieszkańców i angażują ich w ideę samoorganizacji oraz zrzeszania się. Dzięki temu rozwijamy wspólnie społeczeństwo obywatelskie, w którym nie brakuje obywateli twórczych w swoim działaniu. Przez lata organizacje pozarządowe wypracowały sobie w Opolu ważne miejsce - w zespołach konsultacyjnych i ciałach dialogu, przez co wzmacniamy partycypacyjny model przyjmowania miejskich programów i strategii.
Sektor pozarządowy, to ważny filar aktywności społecznej. Wiemy jak wiele Państwo oddają innym, często nie zważając na czas, koszty i trudności. Za ten ogromny zapał, zaangażowanie i skuteczność dziękujemy!
Życzymy wielu sukcesów dla Państwa organizacji, licząc że będziemy mogli wspierać kolejne cenne i ciekawe oferty kierowane do mieszkańców Opola.
 
Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[4]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage
Tags
NGO
program
współpraca
sprawozdanie

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/3760

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/pisa%C4%87_1.jpg?h=23ff8d5e&itok=ZYSTaAca
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/Sprawozdanie%20z%20realizacji%20Programu%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20za%202019%20rok/a.png?itok=-pBFeTnm
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/Sprawozdanie%20z%20realizacji%20Programu%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20za%202019%20rok/b.png?itok=5P2l5QNd
  • [3] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/Sprawozdanie%20z%20realizacji%20Programu%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20za%202019%20rok/c.png?itok=hwIi3ytA
  • [4] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif