Ręka niemowlęcia położona na ręce dorosłego[0]

Konkurs: Pomoc społeczna

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 23 lipca 2020 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
NGO
konkursy
rodzina

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4333

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/dziecko%20doros%C5%82y%20niemowl%C4%99%20r%C4%99ce.jpg?h=1d8b9f57&itok=7ydJZATD