Zieleń, las[0]

Konsultacje społeczne w sprawie ekosystemów referencyjnych

Dla Mieszkańca

Nadleśnictwo Opole oraz Nadleśnictwo Kup informują o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

Ekosystemy referencyjne to reprezentatywne przykłady istniejących na danym obszarze ekosystemów. Ich wybór jest prowadzony w oparciu o rozpoznanie walorów biologicznych. W pierwszej kolejności, jako ww. ekosystemy wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Następstwem uznania danego obszaru za ekosystem referencyjny będzie pozostawienie go bez ingerencji, w stanie naturalnym, przy uwzględnieniu czynności związanych z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego.

Dokładne informacje dotyczące terminów konsultacji oraz sposobie przesyłania swoich propozycji i uwag zawarte są w załącznikach.

Kontaktdaten
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lage
Tags
konsultacje
nadleśnictwo

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4379

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/las%20%C5%9Brodowisko.jpg?itok=kFj07m30