wakacje, okulary[0]

Oferta pozakonkursowa: „Wakacje z pomysłem”

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pod tytułem: Wakacje z pomysłem

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia do dnia 31 lipca 2020 r. przez:
-  wysłanie na adres e-mail: ngoat[2][1]um [dot] opole [dot] pl,
- przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty: Wakacje z pomysłem, osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole ul. Damrota 1, pokój nr 204

Szczegóły konkursu w załączniku.

Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage
Tags
NGO
konkursy
CDO

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4464

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/wakacje%2C%20okulary.jpg?itok=oGGxg-kD
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif