Bilet do czystego powietrza baner[0]

Bilet do czystego powietrza - kontynuacja wspólnego projektu

Dla Mieszkańca

Miasto Opole oraz przedstawiciele dwóch spółek miejskich tj. Zakładu Komunalnego Sp. o.o. oraz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. 23 lipca 2021 r.  zawarli kolejne porozumienie dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia dodatkowe, organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

W ramach promocji transportu publicznego Miasto Opole oraz dwie spółki miejskie podjęły współpracę w zakresie zakupu i rozdysponowania darmowych biletów uprawniających do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola  dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze. Projekt ten jest realizowany z sukcesem od lipca 2018 roku. Miasto Opole wspólnie z ECO i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego. Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego porozumienia.

Ekologiczna działalność Zakładu Komunalnego

Jedną z misji Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu są działania proekologiczne, w tym dbałość o środowisko i podnoszenie świadomości mieszkańców. ZK Opole aktywnie działa na polu edukacyjnym, prowadząc ekolekcje dla uczniów szkół z miasta i okolicy. 

Grupa dzieci oglądająca tablicę przedstawiającą segregację odpadów[1]

Poza tym Spółka aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ekologicznych i festynach, w tym mających na celu poprawę jakości powietrza. Współpracuje między innymi z Urzędem Miasta na rzecz promocji transportu miejskiego w ramach programów: „CZYSTE POWIETRZE – ODDECH DLA OPOLA” oraz „BILET DO CZYSTEGO POWIETRZA”. Od 2011 roku Zakład Komunalny posiada instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu. Jednocześnie jest to jedyna tego typu instalacja w Opolu do produkcji energii odnawialnej. Wykorzystuje ona gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego, a tym samym Spółka ogranicza emisję CO2 do atmosfery. Jednocześnie promuje wykorzystywanie energii odnawialnej zamiast tradycyjnego spalania w piecach. Wytworzone w instalacji, znajdującej się na składowisku odpadów, energia elektryczna i ciepło w całości zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne Centrum Zagospodarowania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego, zarówno w zakresie zasilania elektrycznego, jak i ogrzewania. Nadwyżki wytworzonej energii są z kolei sprzedawane do sieci energetycznej.

Zakład Komunalny[2]

ZK Opole aktywnie działa też na polu poprawy jakości powietrza poprzez realizacje licznych nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin na terenie miasta. Poza tym realizował powstanie w Opolu parku sensorycznego oraz łąki kwietnej, a na zlecenie miasta zakłada mobilne łąki kwietne (Plac Kopernika i Jana Pawła II) oraz realizuje „Słoneczny Ogród” w parku na osiedlu im. Armii Krajowej. 

Słoneczny Ogród[3]

W ramach swoich działań i realizowania misji, Spółka miejska postawiła na terenie Opola bezpłatne stacje ładowania  pojazdów elektrycznych. Tym samym wyszła naprzeciw ustawie o elektromobilności i rosnącej popularności tego typu aut, które są przyjazne środowisku. 

Stacja tankowania samochodów elektrycznych[4]

ECO inwestuje kolejne miliony w ekologię. 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację zadań modernizacyjnych, które przyczynią się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak również do poprawy jakości powietrza. Razem w ekologicznej puli firma ma już 170 milionów złotych, które przeznaczyła lub niebawem przeznaczy na unowocześnienie źródeł i infrastruktury ciepłowniczej w całej Grupie Kapitałowej.
Najnowszym sukcesem ECO jest pozyskanie 40% dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Projekt składa się z 2 zadań, które będą realizowane w rejonie ulic: Głogowskiej – Ozimskiej oraz Wróblewskiego. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł, a dofinansowanie przekracza 700 tys. zł.  W sierpniu 2020 podpisana została umowa dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Projekt obejmuje dwa zadania różnego typu. Pierwszy z nich zakłada przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Głogowskiej, rozpoczynającej się od ul. Ozimskiej w Opolu. Drugie zadanie związane jest z likwidacją węzła grupowego i ze zmianą sposobu dotychczasowego zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego w Opolu. 
Inżynierowie ECO S.A. planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej, która obecnie doprowadza ciepło do budynków za pośrednictwem węzła grupowego, przyłączem wysokich parametrów. Zostanie ono wybudowane z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania. 
Największą korzyścią z tych modernizacji jest efekt ekologiczny, który mieszkańcy Opola odczują już w 2022 roku, kiedy realizacja inwestycji się zakończy. 
Na terenie samego tylko Opola, do końca 2022 roku ECO zrealizuje łącznie 57 tego typu zadań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana jest do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców miasta oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku. 

Dyrektor ECO, zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz ECO SA podający sobie dłonie[5]

Na zdjęciu od lewej : Mirosław Romanowicz - Dyrektor ds. Operacyjnych - Członek Zarządu ECO SA, Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Paweł Krawczyk - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Członek Zarządu ECO SA 

Osoba do kontaktu:

Alina Andrejczuk
telefon: 77 40-22-994
email: alina [dot] andrejczukat[6]um [dot] opole [dot] pl

Kontaktdaten
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
Lage
Tags
zakład komunalny
Energetyka Cieplna Opolszczyzny
Bilet do czystego powietrza
Programy miejskie

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4813

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/Bilet%20do%20czystego%20powietrza%20baner.png?h=2be1abf9&itok=x2ZAFSDP
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/1.jpg
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/2.jpg
  • [3] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/3.jpg
  • [4] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/4.jpg
  • [5] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/5.jpg
  • [6] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif