Dzieci trzymające się za ręce[0]

Oferta pozakonkursowa: Placówka wsparcia dziennego

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Opolski Klub Karate Kyokushin na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pod tytułem: Placówka wsparcia dziennego.

Proszę o zgłaszanie uwag dotyczących oferty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia do dnia 28 sierpnia 2020 r. przez:

  1. wysłanie na adres e-mail: ngoat[2][1]um [dot] opole [dot] pl,
  2. przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole z dopiskiem uwagi do oferty:  Placówka wsparcia dziennego,
  3. osobiste dostarczenie do Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole ul. Damrota 1, pokój nr 204.
Kontaktdaten
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lage
Tags
NGO
konkursy
Wsparcie dzienne

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4819

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/dzieci%20r%C4%99ce.jpg?itok=x--_HxB2
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif