Plac Sebastiana[0]

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Dla Mieszkańca

Przedmiotem realizacji projektu pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu była przebudowa i rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego tj. dwóch placów miejskich zlokalizowanych w centrum Miasta – Placu Jana Pawła II i Placu św. Sebastiana. W wyniku inwestycji na terenie obu placów powstały nowe przestrzenie przeznaczone na cele kulturalne i rekreacyjne, w tym na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym. Poprawiona została komunikacja w obrębie placów, zmianie uległa też estetyka placów i ich otoczenia.

Realizacja projektu miała na celu również ekspozycję dziedzictwa kulturowego obiektów zlokalizowanych na obu placach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Oba place stały się bezpiecznym i dobrze funkcjonującym obszarem umożliwiającym mieszkańcom miasta wypoczynek przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywek o charakterze kulturalnym.

Cele ogólne projektu można określić jako:
- przywrócenie funkcji kulturalnej zaniedbanym terenom historycznego centrum Miasta,
- stymulacja rozwoju kulturalnego regionu (organizacja imprez, pokazów plenerowych, infrastruktura do zajęć z zakresu stymulacji sensorycznej),
- poprawa estetyki obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Miasta,
- poprawa atrakcyjności kulturalno-społecznej Opola,
- poprawa dostępu do informacji o ofercie kulturalnej miasta i Aglomeracji Opolskiej.

Wszystkie cele powiązane są z celem głównym – poprawą dostępności do zasobów kulturowych Miasta dla jego mieszkańców.

Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Udział partnerów w projekcie dotyczył prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. Wszystkie przedsięwzięcia nawiązywały do dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem historii Opola i obu przebudowywanych placów.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.01-16-0037/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.07.2017 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: Opolska Fundacja Filmowa OFFilm, Horyzont - Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora,Fundacja "Dla Dziedzictwa"
Wartość projektu ogółem: 8 864 701,69 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 864 701,69 PLN
Wartość dofinansowania: 3 999 308,86 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 29.11.2019 r.

 

 

Logo UE[1]

 

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
UE
programy unijne

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/5041

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Plac%20Sebastiana.jpg?itok=YO7zpld2
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/logo.jpg