E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Inicjatywa Lokalna na 2022 rok – rozstrzygnięcie wniosków

Dla Mieszkańca
grafina inicjatywa

W ramach tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej, mieszkańcy Opola złożyli 28 wniosków na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

1)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2)  działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
3)  ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
4)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5)  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6)  edukacja, oświata, wychowanie.

Wszystkie zadania zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Opola lub jednostki miejskie oraz zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Po dokonaniu oceny i przyznaniu punktacji według przyjętych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Opola zdecydował o przyznaniu wsparcia i realizacji w 2022 roku następujących inicjatyw lokalnych:

Nr wniosku

Tytuł wniosku

Kwota w zł


1/22

Seniorzy w Ekostudio

10 000


5/22

Poznajemy Opole - cykl spacerów miejskich z oprowadzaniem w języku ukraińskim

2 740


6/22

#szanujeMYgrudzice

9 000


7/22

Wielokulturowe Opole

10 000


9/22

Piknik sporotowy pt. „Od juniora do seniora”

10 000


11/22

Kącik gier planszowych w Bierkowicach

7 800


12/22

Ławeczki-ogródek szkolny

2 000


14/22

Budowa altanki

10 000


21/22

Czysta i przyjemna ulica PCK

10 000


22/22

Czysta i przyjemna ulica Wrocławska

10 000


24/22

250-lecie Grotowic. Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami mieszkańców pisana.

10 00

 

Realizacja wskazanych zadań odbędzie się w 2022 roku, po podpisaniu z wnioskodawcami umów na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, wkładem mieszkańców, jako wnioskodawców i realizatorów zgłoszonych zadań, ma być praca społeczna, wkład rzeczowy, czy też świadczenia pieniężne.

Wsparcie finansowe Miasta nie będzie przekazywane mieszkańcom w formie dotacji. Miasto wspiera realizację zadań w sposób organizacyjny, rzeczowy oraz finansowy, m.in. poprzez zakup usług, czy też materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od wydziałów Urzędu Miasta Opola lub jednostek miejskich, na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, natomiast nie mogą czerpać z niej zysku.

Realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja