E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

O inicjatywie lokalnej

Dla Mieszkańca
O inicjatywie lokalnej

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie ze znajomymi i sąsiadami ze swojej dzielnicy zrobić coś dla otoczenia, w którym mieszkacie? Inicjatywa lokalna jest dla Ciebie!

Masz szerokie pole do popisu, bo inicjatywa lokalna może dotyczyć:
- budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
- działalności charytatywnej
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- promocji i organizacji wolontariatu
- edukacji, oświaty i wychowania
- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
- ochrony przyrody, w tym zieleni
- porządku i bezpieczeństwa publicznego
- rewitalizacji

Wniosek możesz złożyć w każdej chwili od 1 stycznia do 15 września. Jak to zrobić?

Złóż wniosek w którym wskażesz:
- Celowość inicjatywy lokalnej
- Formę udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej
- Liczbę mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu jej efektów
- Projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej
- Liczbę osób popierających inicjatywę lokalną
- Dostępność i trwałość rezultatów inicjatywy lokalnej
- Opinię rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna.

Wartość jednego wniosku nie może przekroczyć 10 tys. zł, a wsparcie Miasta w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na:
- wsparciu rzeczowym, w szczególności poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi lub innych rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
- wsparciu organizacyjnym, w szczególności poprzez promocję inicjatywy lokalnej, pomoc w organizacji procesu realizacji inicjatywy lokalnej;
- wsparciu finansowym, poprzez bezpośrednie wydatkowanie środków z budżetu Miasta na realizację inicjatywy lokalnej.

Dzięki Inicjatywie Lokalnej mieszkańcy mają jeszcze więcej możliwości i pieniędzy na realizację swoich pomysłów ponieważ dedykowana pula środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie pomniejsza kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Wnioski złożone w danym roku będą realizowane w roku następnym.

Szczegółowe informacje: www.inicjatywa.opole.pl


 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja