E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Placówki oświatowe

Dla Mieszkańca
książka

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.
 

Lp. Nazwa placówki/zespołu Nazwa placówki wchodzącej w skład zespołu Kontakt
1. Zespół Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Zawodowego 45-073 Opole, ul. Torowa 7
tel. 77 423 16 77
sekretariatatzpo [dot] opole [dot] pl www.zpo.opole.pl
Bursa
Szkolne Schronisko Młodzieżowe im. Niezapominajka
2. Zespół Szkół Mechanicznych* Bursa nr II 45-027 Opole, ul. Edmunda Omańczyka 22
tel. 77 454 38 50
sekretariatatzsm [dot] opole [dot] pl www.zsm.opole.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
3. Młodzieżowy Dom Kultury im. Bohaterów Powstań Śląskich MDK budynek główny 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel. 77 454 27 14
mdkatmdk [dot] opole [dot] pl www.mdk.opole.pl
Filia MDK nr 1 45-286 Opole, ul. Skautów Opolskich 10
tel. 77 456 84 54
Filia MDK nr 2 45-067 Opole, ul. Targowa 12
tel. 77 456 46 25
Filia MDK nr 3 45-573 Opole, al. Przyjaźni 12
tel. 77 454 44 24
4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 45-061 Opole, ul. Katowicka 14
tel. 77 453 67 55 fax 77 453 67 56
`sekretariatatmos [dot] opole [dot] pl www.mos.opole.pl
5. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 19
tel. 77 402 45 10
sekretariatmodnatmcwe [dot] opole [dot] pl www.modn.opole.pl
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9
tel. 77 454 92 16
sekretariatmpppatmcwe [dot] opole [dot] pl www.modn.opole.pl

*szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych wykazane zostały w wykazie szkół ponadpodstawowych

Dane kontaktowe
Wydział Oświaty
ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
Lokalizacja