E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Numery telefonów i lokalizacje budynków Urzędu

Dla Mieszkańca
Numery telefonów i lokalizacke budynków Urzędu

WYDZIAŁY / BIURA / REFERATY

LOKALIZACJA

NUMER TELEFONU

CENTRALA TELEFONICZNA

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 800

BIURO OBSŁUGI OBYWATELA

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 967

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 884

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - INFOLINIA

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 356

PREZYDENT MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 317 / 802 / 322 (fax)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 961

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 313

III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 328

SKARBNIK MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 309

SEKRETARZ MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 328

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

77 44 38 735

BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

77 44 13 237

BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

77 44 38 714 / 715 / 716

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 379 / 920

BIURO OCHRONY DANYCH

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 378

BIURO PRASOWE

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 504 585 539

BIURO RADY MIASTA

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 323

– NACZELNIK

 

77 45 11 964

– PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - SEKRETARIAT

 

77 45 11 811

BIURO URBANISTYCZNE

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 924 / 925

CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO

ul. Damrota 1
45-064 Opole

 

– REFERAT DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

77 44 61 570

– REFERAT DS. DZIELNIC

 

77 44 61 574

PEŁNOMOCNIK DS. KONTAKTÓW Z ZAGRANICĄ

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 992

PEŁNOMOCNIK DS. NADZORU KORPORACYJNEGO

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 54 11 384

SŁUŻBA BHP

ul. Budowlanych 4
45-202 Opole

77 44 35 772

URZĄD STANU CYWILNEGO

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 

– ARCHIWUM

 

77 45 11 854

– REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW)

 

77 45 11 855

– REJESTRACJA URODZEŃ (ZMIANA IMION I NAZWISK)

 

77 54 11 396

– WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

77 45 11 856

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 

– REFERAT ADMINISTRACYJNY

 

77 45 11 881

– REFERAT GOSPODARCZY

 

77 45 11 955

– REFERAT KANCELARIA OGÓLNA / BIURO PODAWCZE

 

77 45 11 994 / 996

– REFERAT UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ

 

77 45 11 950

– REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ul. Budowlanych 4
45 - 202 Opole

77 44 35 768

WYDZIAŁ BUDŻETU

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 

– REFERAT DOTACJI OŚWIATOWYCH

 

77 54 11 344 / 349

– REFERAT PLANOWANIA

 

77 45 11 825 / 865 / 888 / 913

– REFERAT PŁAC

 

77 45 11 899 / 977

– REFERAT ROZLICZEŃ ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

77 54 11 376 / 392 / 395

– REFERAT SPRAWOZDAWCZOŚCI OŚWIATY

 

77 45 11 930 / 931

WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU

ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole

 

– REFERAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW

 

77 44 61 561 / 562

– REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH

 

77 44 61 555 / 556

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI ORGANU

 

 77 45 11 867 / 871

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

77 45 11 318 / 337 / 381 852 / 857 / 973

– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH

 

 77 54 11 374/ 77 45 11 905/ 77 45 11 972

– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH - KASA

 

77 45 11 936

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

77 45 11 882 / 932 / 966 / 971

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

77 45 11 877/ 923

77 54 11 302/ 308/ 343

– REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

 

77 54 11 366, 77 45 11 870 / 872

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 829 / 847

– MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 

77 45 11 847

– REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

77 45 11 829

– KOORDYNACJA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

77 54 11 372

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

 

– REFERAT MIENIA I OPŁAT

 

77 45 11 875 / 891 / 939

– REFERAT PRYWATYZACJI

 

77 45 11 828 / 832 / 843

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

 

– REFERAT WYMIARU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

77 54 11 339

– REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

77 45 11 367 / 846 / 890

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Mały Rynek 14
45-020 Opole

77 45 11 824

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

 

– REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

 

77 44 38 725 / 728 / 729

– REFERAT OŚWIETLENIA

 

77 44 38 726 / 727

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

 ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

 

– REFERAT PRZYGOTOWANIA I ROZLICZEŃ INWESTYCJI

 

77 44 38 706 / 707 / 711
712

– REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI

 

77 44 38 709 / 710

WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole /
ul. Budowlanych 4
45-202 Opole

77 54 11 406 /
77 44 35 766

WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole

77 54 11 421 / 422 / 451 / 452

WYDZIAŁ LOKALOWY

ul. Ozimska 19
45-057 Opole

77 44 35 742 / 743 / 744

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

77 45 11 940 / 77 46 61 084

– REFERAT OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

ul.Krawiecka 13
45-024 Opole

77 44 61 081 / 082 / 083 / 084
77 54 17 505 / 508 / 509

– REFERAT PLANOWANIA I FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 910
77 54 11 375

– REFERAT POZWOLEŃ I UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 876 / 978 / 819

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

 

– REFERAT KADR

 

77 45 11 805 / 906 / 954/ 965

– REFERAT ORGANIZACYJNY

 

77 54 11 304 / 306
77 45 11 991

WYDZIAŁ OŚWIATY - SEKRETARIAT

ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole

77 40 22 951 / 952

– REFERAT ANALIZ OŚWIATOWYCH

 

77 40 22 971 / 976 / 993/ 994

– REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

 

77 40 22 953 / 959 / 960/ 978

– REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY

 

77 40 22 955 / 961 / 965/991

– REFERAT ORGANIZACYJNO-KADROWY

 

77 40 22 957 / 958 / 969

– REFERAT WSPOMAGANIA I STRATEGII EDUKACYJNEJ

 

77 40 22 956 / 962 / 970/ 972 / 975

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 

– REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

ul. Budowlanych 4
45-202 Opole

77 44 35 774 / 775

– REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ

 

77 45 11 976

– REFERAT DS. VAT

 

77 54 11 330

– REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 858 / 863 / 873

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Budowlanych 4
45-202 Opole

 

– MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

77 44 35 753

– REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

77 44 35 752 / 777

– REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

 

77 44 35 751 / 754 / 759

– REFERAT ZDROWIA

 

77 44 35 753 / 755 / 756

WYDZIAŁ PROMOCJI

ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
wejście od ul. Krupniczej

 

– Patronat Prezydenta Miasta Opola

 

77 54 17 501

– Materiały promocyjne

 

77 54 17 507

– Organizacja eventów

 

77 54 17 518 / 525

WYDZIAŁ SPORTU

ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

77 44 55 930 / 931 / 932

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 54 11 382

– REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

77 45 11 807 / 835 / 862

– REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

 

77 54 11 357 / 361

– Stały rejestr wyborców

 

77 54 11 350

– REFERAT KOMUNIKACJI

 

 

– Demontaż pojazdów, tablice indywidualne, wtórniki tablic

 

77 45 11 956

– Nadzór nad szkołami jazdy

 

77 45 11 956

– Nadzór diagnostów i stacji kontroli pojazdów

 

77 45 11 922

– Prawa jazdy

 

77 45 11 822 / 842 / 845/ 921 / 942 / 948

– Rejestracja pojazdów

 

77 45 11 848 / 864 / 869/ 900 / 907 / 918 / 919 / 944 / 948

WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA RUCHEM

ul. Piastowska 17
45-081 Opole (VI p.)
Budynek
Instytutu Śląskiego

 

REFERAT ZARZĄDZANIA RUCHEM

 

77 44 38 720 / 721 / 730

– USUWANIE POJAZDÓW BEZ TABLIC REJESTRACYJNYCH LUB NIEUŻYWANYCH

(HOLOWANIE Z ART. 50a KODEKSU DROGOWEGO)

 

77 44 38 722

– POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG

(HOLOWANIE Z ART. 130a KODEKSU DROGOWEGO)

 

77 44 38 738

– TRANSPORT ZBIOROWY

 

77 44 38 737

-  ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW, MONITORING NA PRZYSTANKACH

 

77 44 61 097 / 098

– LICENCJE I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT DROGOWY, TAXI, ZATWIERDZANIE ROZKŁADÓW JAZDY

 

77 44 38 739

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 812

– REFERAT ARCHITEKTURY

 

77 45 11 813 / 815 / 889

– REFERAT BUDOWNICTWA

 

77 45 11 817 / 917 / 929/ 394

– REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

77 45 11 916

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Piastowska 17,
45-081 Opole (V p.)
Budynek Instytutu Śląskiego

77 44 38 700

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole

 

– ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

77 54 11 341

– KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 

77 45 11 984

– OSP

 

77 45 11 969

– ŚWIADCZENIA

 

77 45 11 959

– ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

77 45 11 983

– ZGROMADZENIA

 

77 45 11 827

– MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Reymonta 47B
45-072 Opole

77 44 61 077
(numer całodobowy)

77 54 11 340
(numer całodobowy)

77 44 58 215
77 45 11 985
(fax)

OCHRONA OBIEKTÓW

 

 

 

ul. Rynek 1A,
45-015 Opole

77 45 11 860

 

Plac Wolności 7-8
45-018 Opole

77 45 11 879

 

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole

77 54 11 400

 

ul. Budowlanych 4
45-202 Opole

77 44 35 790

 

ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole

77 45 11 943

 

ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole

77 40 22 950

 

ul. Damrota 1
45-064 Opole

726 571 212

 

 

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце